Nguyễn huy

Nguyễn huy
Ngày đăng: 11/04/2022 09:54 AM

    Tôi được một người bạn ở sài gòn giới thiệu , nên tới làm thử phòng mạch ở bình dương , thấy bác sĩ làm an tâm nên lâu lâu cũng thường tới , mỗi khi có vấn đề con tôi

    Zalo
    Nha Khoa JohnSon Becamex Tower
    Zalo