Thu hiền

Thu hiền
Ngày đăng: 11/04/2022 09:57 AM

    Tôi đã cắm imlant hàm dưới được 4 năm , tại Nha Khoa An Tâm Sài Gòn ở hàm dưới , giờ tôi quay lại làm imlant hàm trên . Tôi trao trọn niềm tin cho bác sĩ An và Nha

    Zalo
    Nha Khoa JohnSon Becamex Tower
    Zalo